Timber by www.emsien3.com EMSIEN-3 Ltd

Učenje učenja

Sistem LEGO Education Učenje učenja je osnovan na učni teoriji  konstrukcionizem, ki temelji na ideji, da se otroci najbolj učinkovito učijo z izkustvenim učenjem v smiselnem kontekstu.
Načela učenja in znanja smo strnili v praktični učni proces v štirih korakih, podprt z našimi rešitvami za delo v razredu.

  • Faza povezovanja (Connect) prebudi v učencih radovednost in željo po učenju.
  • Faza gradnje (Construct) spodbudi učence, da se spopadejo z izzivom tako, da zgradijo nekaj funkcionalnega ali smiselnega.
  • Faza razglabljanja (Contemplate) vključuje razmislek in dialog z učiteljem ter drugimi učenci in odraža oceno kot del učnega procesa.
  • Faza nadaljevanja (Continue) daje učencem možnosti, da uporabijo svoje novo pridobljeno znanje na novih izzivih in prevzamejo odgovornost za svoje učenje.

Uporaba tega procesa v kurikularnih vsebinah pripelje ne samo do pridobivanja znanja po učnem načrtu, ampak tudi do močnejših temeljnih učnih sposobnosti.

LEGO Education Učenje učenja