Timber by www.emsien3.com EMSIEN-3 Ltd

LEGO® Education Izražanje

Otroci imajo različne teorije o tem, kako svet deluje. Česar jim ponvadi primanjkuje, je sposobnost izražanja njihovih idej in pripomočki, ki jim pomagajo izraziti te ideje. Prav tako, pa nimajo dovolj možnosti, da bi lahko izražali misli in občutke o svojem mišlenju o svetu okoli njih.

Set Izražanje je edinstven učni pripomoček, ki omogoča učencem, da imajo vsi enake možnosti. Set omogoča, da vsi učenci sodelujejo v učnem procesu in tako prevzamejo aktivno vlogo v spodbudnem okolju, ki vključuje vse sodelujoče in nikogar ne obsoja.

Izražanje je pripomoček, katerega lahko učitelj uporablja pri skoraj vsakem predmetu pri učencih starejših od 6 let.