Timber by www.emsien3.com EMSIEN-3 Ltd

Osnovni set

45110 

Set vsebuje več kot 200 LEGO® elementov v plastičnem zaboju. Elemnti so bili skrbno izbrani, da zagotovijo širok spekter uporbe pri različnih temah. Barvite kocke, dodatki in mini figure pa navdihnejo učence in spodbudijo njihovo ustvarjalno razmišljanje in domišljijo.

BuildToExpress iz programa LEGO Education daje možnost učencem z različnimi sposobnostmi, da lahko na ustvarjalen način izražajo svoje misli in občutke. Učenci morajo sestaviti modele, ki ponazarjajo njihovo razumevanje različnih konceptov iz učnega načrta, naprimer: Kako si predstavljajo demokracijo ali kako si vizualizirajo nek zgodovinski dogodek. Ker pri uporabi učnega pripomočka BuildToExpress ni pravilnih ali napačnih odgovorov, je lahko odličen pripomoček s katerim rešujete medosebne probleme, ki se pojavljajo v razredu, saj omogoča učencom, da izrazijo svoje občutke na konstruktiven način.

BuildToExpress LEGO® Education

Glavne koristi za učence:
• Učencem omogoča, da komunicirajo bolj učinkovito
• Spodbuja introspekcijo
• Daje enako možnost izražanja vsem učencem
• Spobuja ustvarjalno in kritično mišljenje
• Učenci pridobijo veščine, ki so potrebne v 21. stoletju
• Učenci se naučijo reševanja problemov
• Spodbuja skupno učenje in sodelovanje
BuildToExpress LEGO® Education