Timber by www.emsien3.com EMSIEN-3 Ltd

Domišljijski liki

45019 LEGO® DUPLO® osnovni set
Starost: 3-5 * Za 1-6 otrok  

Uporabite LEGO® DUPLO® osnovni set za razvoj izražanja in kreativnosti! V skupini se pogovarjajte o resničnih in namišljenih dogodkih. Postavite vprašanja, kot so: kako se odločite, ali je nekaj resnično ali izmišljeno? Kakšne domišljijske predmete ali bitja ste videli v knjigah, v TV oddajah ali filmih?  


Spodbudite otroke, da sestavijo enega od modelov, ki so prikazani na kartah s predlogami. Otroci naj povedo kje lahko sestavljene modele najdejo v resničnem življenju. Modele postavite na stran za kasneje in otroke prosite, da sestavijo domišljijski predmet ali žival, o kateri so prebrali v knjigi, jo videli v TV oddaji ali v filmu, lahko pa ustvarijo nekaj iz njihove domišljije. Otrokom povejte, da ni nič narobe, če ostali ne prepoznajo, kaj so sestavili. Ko končajo, naj otroci ostalim opišejo svoj domišljijski model. Poleg njihovih modelov postavite tiste, ki so jih sestavili prej in se pogovorite o podobnostih in razlikah.

Nasvet:
Karte s predlogami plastificirajte, da bodo bolj vzdržljive.  

Področja učenja
• Kreativnost
• Izražanje
• Fino motorika 

LEGO DUPLO aktivnost