Timber by www.emsien3.com EMSIEN-3 Ltd

Matematika z WeDo 2.0

Matematika x WeDo 2.0
WeDo 2.0 vam je lahko v pomoč pri poučevanju različnih tem pri naravoslovnih predmetih. WeDo 2.0 je odličen učni pripomoček za učenje programiranja in razvijanja računalniškega mišljenja, z malo domišljije pa lahko postane tudi fantastičen pripomoček za poučevanje matematike. Učenci si bodo lažje razlagali matematične operacije, naučeno snov si bodo trajneje zapomnili, poleg tega pa bodo še bolj motivirani za učenje, saj se bodo učili skozi igro.

S kompetom WeDo 2.0 lahko učencem od 3. - 5. razreda predstavite marsikatero temo pri matematiki. Učitelj Chris Fisher, ki uči na Benton Heights Elementary Shool of Arts (Monroe, NC) je pripravil zanimive matematične aktivnosti. 

WeDo 2.0 - Matematični izzivi

Za več informacij pa lahko obiščete tudi spletno stran: http://www.mathscience360.org