Timber by www.emsien3.com EMSIEN-3 Ltd

Kognitivni razvoj in razvoj jezika

Kognitivni razvoj in razvoj jezika sta dve področji v predšolski vzgoji, ki sta ključni za zdrav razvoj otroka. Kognitivni razvoj se nanaša na razmišljanje, sklepanje in razumevanje. Razvoj jezika pa dovoli otrokom, da komunicirajo z drugimi in jih razumejo. Obe področji sta pomembna sestavna dela:

Spodbujanja otroške naravne radovednosti

Vzgojitelji zagotovijo stimulativne scenarije igre, da pri otrocih razvijejo kognitivne in jezikovne sposobnosti skozi področja, kot je na primer naravoslovje, kjer otroci raziskujejo fizični svet. Otroci eksperimentirajo skozi ponavljanje kotaljenja žoge po hribu, ali pihanju balončkov, da vidijo, če bodo vsakič dobili enake rezultate. Za spodbujanje raziskovanja in razvoj jezika, mnogi vzgojitelji uporabijo družboslovne študije. Otroci bodo v vrtec prinesli slike njihovih družin in delili svoje izkušnje ter razpravljali podobnosti in razlike med družinami.

Zagotavljanje gradnikov za komunikacijo z drugimi

Vzgojitelji pomagajo razviti spretnosti razmišljanja in možnost izražanja tega razmišljanja skozi področja, kot sta jezik in literatura, po navadi gre za govorjenje in poslušanje, bogatenje besedišča in gojenje ljubezni do literature. Na primer: predšolski vzgojitelji izvajano interaktivno glasno branje, kjer namenoma delajo premore in sprašujejo vprašanja o zgodbi.

Priprava otrok na formalno izobraževanje

Vzgojitelji položijo temelje za prihodnje učenje na različne načine, na primer skozi področja kot je matematika. Za izgradnjo konceptualnega znanja se matematiko obravnava skozi pridobivanje izkušenj s konkretnimi primeri na primer: v času malice lahko vzgojitelj vpraša: »Kako bomo zagotovili, da bo vsak otrok dobil enako število piškotov?« in tako začne razpravo o preprostih ulomkih.

Kognitivni razvoj in razvoj jezika