Timber by www.emsien3.com EMSIEN-3 Ltd

Predšolska vzgoja

Znamka LEGO®  je ena najbolj poznanih in zelo priljubljenih znamk igrač v svetu. Obstaja velika možnost, da smo se vsi igrali z njimi, ko smo bili mlajši in da se tudi naši otroci igrajo z njimi ter se bo tako nadaljevalo tudi v prihodnosti. Morda se nam zdi LEGO igralni material zelo znan in se nam zdi, da vemo vse o njem, vendar LEGO Education za predšolsko vzgojo ponuja veliko več, kot si lahko predstavljate. Razvit s pomočjo strokovnjakov na področju izobraževanja, otrokom in vzgojiteljem ponuja edinstveno razvojno izkušnjo, ki otroke pripravi na šolo in kasnejše življenje.

Predšolska vzgoja

Namen LEGO Education programa v predšolski vzgoji

Prepričanje pri LEGO Education programu za predšolsko vzgojo je, da so LEGO kocke enostavno in praktično orodje, ki je idealno za aktivno in kreativno skupinsko učenje. Med tem, ko se nadvse zabavajo, otroci kocko za kocko  konstruirajo in odkrivajo svet.  

Z LEGO Education programom za predšolsko vzgojo se otroci nenehno učijo. Tako med prosto igro, kjer lahko izzovejo svojo lastno kreativnost, ali med vodeno aktivnostjo z bolj jasno določenimi učnimi cilji. To izkušnjo imenujemo »igrivo učenje«.

LEGO Education program za predšolsko vzgojo je oblikovan tako, da navdihne vzgojitelja/ico in otroke, da ustvarijo igrivo učno izkušnjo in spodbudijo otrokove občutke za raziskovanje in skupno učenje.

Predšolska vzgoja 

Zakaj je predšolska vzgoja pomembna?

Razvojne spremembe, ki se pričnejo pri otrocih med temi odločilnimi leti pred šolo, so bolj številčne in intenzivne, kot v kateremkoli drugem obdobju v njihovem življenju.

Dobra izkušnja iz predšolske vzgoje v tem pomembnem obdobju njihovega življenja, ima lahko dolgo trajajoče učinke. Še posebej pa bo izboljšala otrokov:

• Socialni in čustveni razvoj 
• Kognitivni razvoj in razvoj jezika 
• Pripravljenost na šolo in končni izid izobraževanja.

Predšolska vzgoja

V tem ves čas spreminjajočem se svetu, moramo pripraviti naše otroke, da bodo lahko obvladovali nepredvidljivo in reševali izzive, ki ne bodo vnaprej določeni. Morda ne bomo zmožni predvidevati, katere službe bodo razpoložljive v prihodnosti, vendar napredek, v treh področjih naštetih zgoraj, jim bo dal najboljšo možnost za uspeh v življenju.  


Socialni in čustveni razvoj     Kognitivni razvoj in razvoj jezika     Pripravljenost na šolo in končni izid izobraževanja
Socialni in čustveni razvoj   Kognitivni razvoj
in razvoj jezika
  Pripravljenost na šolo
in končni izid izobraževanja