Timber by www.emsien3.com EMSIEN-3 Ltd

Pregled produktov za WeDo 2.0

LEGO® Education WeDo 2.0 paleta izdelkov ponuja vašim učencem globlji vpogled v znanost in računalništvo.

45300 WeDo 2.0 osnovni set
WeDO 2.0 osnovni set, programska oprema in projekti Kako začeti, so praktična rešitev,
ki spodbudi pri učenci radovednost ter izboljša njihove sposobnosti pri naravoslovju in računalništvu.

Osnovni set LEGO Education WeDo 2.0 

WeDo 2.0 priročnik
Vsebuje gradiva za izvedbo 17 projektov, ki vključujejo za več kot 40 ur vodenih vsebin na področju življenja, fizike, znanosti o zemlji in vesolju ter računalništva.

Brezplačni priročnik

45301 Smarthub 2 I/O
Smarthub z dvema vhodoma oživi WeDo 2.0 senzorje in motorje. Z uporabo WeDo 2.0 programske opreme
in Bluetooth Smart povezave, Smarthub prenese podatke med tablico ali računalnikom 
in WeDo 2.0 sestavljenim modelom. Za delovanje potrebuje dve AA bateriji ali Smarthub baterijo za polnjenje.

 WeDo 2.0 Smarthub LEGO® Education
45302 Smarthub 2 I/O baterija za polnjenje
Li-ion baterija za polnjenje za WeDo 2.0 Smarthub vsebuje vgrajene svetleče diode, ki prikazujejo stanje polnjenja.
 WeDo 2.0 baterija za polnjenje LEGO Education

45303 Srednji motor
Z uporabo Srednjega motorja, se bodo modeli začeli premikati. Motor je srednje velikosti in omogoča,
da se lahko ostale LEGO elemente pričvrsti na motor. Za uporabo niso potrebne nobene nastavitve,
motor enostavno povežite na Smarthub in motor bo avtomatično zaznan s programsko opremo WeDo 2.0. 

 LEGO Education srednji motor

45304 Senzor gibanja 
Senzor gibanja zaznava predmete v oddaljenosti do 15cm, odvisno od oblike predmeta.
Za uporabo senzorja niso potrebne nobene nastavitve. Enostavno povežite senzor na Smarthub
in senzor bo avtomatično zaznan s programsko opremo WeDo 2.0.

 LEGO Education senzor gibanja
45305 Senzor za nagib
Senzor za nagib zazna sedem različnih tipov usmeritve: nagib v to smer, nagib v tisto smer,
nagib navzdol, nagib navzgor, noben nagib, vsak nagib in tresenje.  Za uporabo senzorja niso potrebne nobene nastavitve.
Enostavno povežite senzor na Smarthub in senzor bo avtomatično zaznan s programsko opremo WeDo 2.0.
 WeDo 2.0 senzor za nagib
45517 Polnilec 10V  
S polnilcem napolnite 45302 Baterijo za polnjenje.
 LEGO Education Polnilec 10V