Timber by www.emsien3.com EMSIEN-3 Ltd

Socialni in čustveni razvoj

Socialni in čustveni razvoj je odločilen pogoj za učenje, ki omogoča otrokom, da razvijejo samozavest, občutek jaza, pozitivne odnose in spoštovanje do drugih. Glede na raziskavo The LEGO® Future of Learning je priporočljivo da so za rast in učenje izpolnjene tri ključne potrebe. Vse tri se nanašajo na socialni in čustveni razvoj:

Kompetenca je vera v lastne sposobnosti (samo učinkovitost) in učinkovito delovanje znotraj okolja in se nanj tudi prilagajati. Na primer: otroci morajo v predšolski vzgoji večkrat izbrati drugo igračo, knjigo ali aktivnost, če njihova prva izbira ni na voljo.

Samostojnost je potreba po tem, da imaš nadzor nad svojim življenjem. Na primer: vzgojitelji predšolske vzgoje otroke spodbujajo, da si sami oblečejo jakne in bunde, ko gredo ven ne glede nato, da jim bo to verjetno vzelo več časa. Rastoča potreba po samostojnosti pri teh letih lahko vodi otroke, da postanejo neodvisni in rečejo: »To bi rad naredil sam!«

Navezanost pomeni biti povezan z drugimi in z njimi sodelovati. Na primer: sodelovanje je lahko enostavno, kot na primer počakati, da prideš na vrsto ali sodelovanje v paralelni igri, kjer se otroci igrajo en ob drugem. Razvije se lahko v bolj intenzivno sodelovanje, ko otroci začnejo delati skupaj in vplivajo en na drugega, ko strmijo h končanju naloge.

Socialni in čustveni razvoj