Timber by www.emsien3.com EMSIEN-3 Ltd

Kompatibilnost EV3 z NXT

Pri razvijanju softvera LEGO® MINDSTORMS® Education EV3, LEGO je stavio akcenat na obezbeđivanje kompatibilnosti novih setova sa starim setovima NXT i na taj način omogućio  korišćenje elemenata softvera NXT zajedno sa elementima softvera EV3.

Neke od glavnih karakteristika:
– Set EV3 koristi iste RJ12 kablove za povezivanje kao set NXT, tako da će svi senzori i motori seta NXT raditi dobro sa novom platformom seta EV3.
– Set EV3 koristi iste konstrukcijske elemente LEGO Technic kao set NXT, tako da možete koristiti sve svoje stare kocke i ostale elemente.
– Set EV3 koristi isti transformator DC kao set NXT.  
– Softver EV3 možete koristiti za programiranje softvera NXT; međutim, softver NXT ipak ne podržava sve karakteristike novog softvera.   

 Kompatibilnost EV3 z NXT