Timber by www.emsien3.com EMSIEN-3 Ltd

Mnenja slovenskih učiteljic

Produkt Pripovedovanje zgodb že nekaj časa uporabljajo tudi v slovenskih šolah. Nekaj učiteljic smo prosili, da z nami delijo svojo uporabniško izkušnjo. Poglejte si na kakšen način seti Pripovedovanje zgodb pomagajo učiteljicam pri z doseganju učnih ciljev.

 

Noč v knjižnici

Noč v knjižnici

Sete Pripovedovanje zgodb uporabljajo tudi šolske knjižničarke. Gospa Maja Nagode Miklič je opisala, kako so prvič uporabili sete na njihovi šoli:

Na Osnovni šoli dr. Vita Kraigherja smo pred kratkim postali lastniki prvega vašega paketa StoryStarter. "Premierno" smo ga uporabili na našem dogodku Noč v knjižnici, kako zelo so ustvarjalno uživali naši učenci pa si lahko pogledate na spletni strani: http://nocvknjiznici.blogspot.si/ . Čudovita izkušnja je bila!

Motivacija za pripovedovanje

Motivacija za pripovedovanje

Učiteljica Milena Zaner je z nami delila svojo pozitivno uporabniško izkušnjo:

Otroci so zelo navdušeni nas sestavljanjem zgodb s pomočjo lego kock. To jim res daje motivacijo za kasnejše pripovedovanje. Seti so izpolnili naša pričakovanja. Z njihovo pomočjo so otroci res bolj motivirani za pripovedovanje zgodb. Zelo uspešni so seveda pri pripovedovanju domišljijskih zgodb.

Milena Zaner, Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor

Uporaba setov Pripovedovanje zgodb
Uporaba setov Pripovedovanje zgodb v višjih razredih osnovne šole

Učiteljica Andreja Hazabent nam je predstavila na kakšen način lahko sete Pripovedovanje zgodb uporabljajo v višjih razredih osnovne šole:

Trenutno imajo s sestavljanjem zgodb s pomočjo programa StoryVisualiser izkušnjo 5. razredi, ki v okviru pouka (fleksibilne diferenciacije) sestavljajo svoje zgodbe na dano temo ter nato oblikujejo stripe. Izkušnjo so si na dnevu dejavnosti na temo Christmas Carol pridobili tudi 8. in 9. razredi. V okviru dneva dejavnosti ob praznovanju Evropskega dneva jezikov, pa so StoryStarter komplet spoznali tudi 7. razredi, vendar brez uporabe programa StoryVisualizer. Komplet kock se trenutno uporablja pri pouku angleškega in nemškega jezika. Učenci so nad njim navdušeni in vsakokrat z veseljem pristopijo k delu. Že samo sestavljanje zgodb s pomočjo kock jih aktivira v delo, kadar pa zraven vključimo še StoryVisualiser opremo, je motivacija še večja. 

Seti so vsekakor dobra popestritev pouka in predvsem pomagajo pri poučevanju tujih jezikov, da jezik postane sporazumevalno sredstvo ne pa zgolj učni cilj. Idejno, logistično in vsebinsko uporabo lego kock pri pouku še sproti razvijamo, vendar smo zaenkrat s seti zadovoljni. 

Andreja Hazabent, Osnovna šola Danile Kumar Ljubljana

Pripovedovanje zgodb

Predstavitev setov Pripovedovanje zgodb na mednarodni konferenci Vivid

Učiteljica Nataša Sadar Šoba je na temo uporabe setov StoryStarter napisala članek, ki ga je predstavila na mednarodni konferenci Vivid na Fakulteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani. Celoten članek si lahko prederete tukaj.

Z vami pa bi radi delili zaključek njenega članka:

Navdušenje učencev in končni rezultat – napredek pri govornem izražanju, ustvarjalnem pripovedovanju, medosebnem sodelovanju ter koncentraciji in pozornosti vseh sodelujočih so zadosten dokaz, da je učni pripomoček Lego StoryStarter več kot dobrodošla motivacijska spodbuda in didaktični pripomoček za pouk v katerem koli razredu pri marsikaterem šolskem predmetu.

Izkušnja v 1. razredu kaže, da se učenci hitro vključijo v delo in sodelovanje – tudi tisti najbolj tihi se v dogajanje, v igro hitro vživijo in spregovorijo, delijo ideje, koncepte, zgodbe, učenci si hitreje zapomnijo podrobnosti in naravni potek zgodbe, v programu pa uživajo in se čudijo. Najlepše pri vsem pa je, da se preko igre učijo in tega sploh ne vedo. Doma z navdušenjem povedo, da so se v šoli igrali z lego kockami, vendar pa so pri tem dobili nekaj dragocenega: znanje.

Nataša Sadar Šoba, Osnovna šola Vodmat